Linnea & Basilika AB har utsetts till Gasellföretag 2022

Vi kan stolt meddela att Linnea & Basilika AB, moderbolaget bakom A&M Sushi Bar har utsetts till Gasellföretag 2022. Dagens Industris årliga undersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Utmärkelsen går till de snabbast växande företagen i Sverige.
Syftet med DI Gasell är att stödja och uppmuntra svensk näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa! Begreppet Gasell skapades av den amerikanske forskaren David Birch. Ett Gasellföretag är ett litet snabbväxande företag som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från dem stora etablerade företag som ofta effektiviserar och minskar sysselsättningen.

– Vi är oerhört stolta och superglada givetvis att bli omnämnd och få utmärkelsen som Gasellföretag 2022. Utmärkelsen är inte bara ett pris, det är också ett kvitto på det hårda arbetet och målmedvetenheten vi har lagt ner genom åren i en stentuff bransch. Vi delar denna utmärkelse med alla våra anställda och franchisetagare som alla har bidragit till varumärkets framgångar.

-Anette Ngo, VD Linnea & Basilika Group AB –

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Det görs dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.
Ett Gasellföretag har:
• En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
• Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
• Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
• Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
• Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
• I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
• Sunda finanser.
Linnea & Basilika AB är ett helägt familjeföretag som grundades av paret Anette Ngo och Martin Pham. Kedjans namn är uppkallad efter dottern Linnea och deras första restaurang, Basilika. Inom koncernen Linnea & Basilika Group AB ingår även helägda varumärket A&M Sushi Bar™, Linnea & Basilika ™ samt A&M Gross AB.