17-23§§ i förordning (2021:996) om engångsprodukter och börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Att använda material en kort stund för att sedan slänga det är inte hållbart. Engångsprodukter har olika typer av påverkan på miljön – dels är medför de resursförbrukning och dels hamnar de ofta i nedskräpning. Att använda flergångsalternativ gör att vi minskar resursförbrukningen avsevärt. Dessutom bidrar det till att minska nedskräpningen.
Engångsartiklar är en stor källa till nedskräpning. Eftersom plast har svårt att brytas ner i naturen skadas många fåglar och däggdjur av att fastna i plasten eller äta av plasten. På grund av den långa nedbrytningstiden är plast ett växande miljöproblem och att minska användningen av engångsartiklar är en åtgärd för att minska risken att plast hamnar i naturen.
Engångsartiklar står också för en förbrukning av resurser. Även om produkten återvinns så förloras energi och material-värden. Det bästa är därför att använda produkten flera gånger. På så sätt sparar vi på resursuttaget från jorden men också på energi.

Enligt 17–18 §§ i förordningen (2021:996) om engångsprodukter ska den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda bland annat erbjuda en möjlighet att få drycken eller maten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda.

Hos oss har ni möjligheten att från 1/1 2024 att få era take away förpackningar i flergångs emballage. Dessa flergångs förpackningar ingår i ett retursystem med pant. Väljer ni att få er take away i flergångs förpackningar betalar ni en pant för förpackningarna som ni sedan får tillbaka när ni återlämnar förpackningarna till försäljningsstället.

Förordning (2021:996) om engångsprodukter
Förordning (2021:997) om ändring i förordningen om engångsprodukter
Miljötillsynsförordning (2011:13)
EU:s engångsplastdirektiv (EU) 2019/904
Kommissionens vägledning om engångsplastprodukter enligt EU-direktivet 2019/904